top of page

Despre noi

Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat este o asociație non-patrimonială cu personalitate juridică proprie, independentă și apolitică, având statutul de filială a Societății de caritate Blythswood. Asociația are sediul social în orașul Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 132, judeţul Timiş, și este acreditată ca furnizor de servicii sociale cu certificatul de acreditare seria AF nr. 000981 din 14.05.2014.

Misiunea asociației este îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor aflate în dificultate și a accesului acestora la informație, educație și servicii (în special al copiilor proveniți din familii în dificultate, persoanelor infectate HIV / bolnave SIDA, bolnavilor de cancer, persoanelor cu handicap, familiilor cu venituri mici, persoanelor vârstnice fără mijloace de întreținere, etc.), strângerea de fonduri pentru construirea și dotarea unităților de sănătate publică, a unităților de învățământ și așezămintelor culturale, organizarea de evenimente culturale, artistice și sportive, sprijinirea dezvoltării în comunitățile locale a unui mediu de afaceri competitiv și responsabil social și ecologic.

 

Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat acordă servicii în scopul prevenirii separării copilului de familia sa în două centre de zi pentru copii din familii în dificultate (copii de școală primară și de școală gimnazială). De asemenea

acordă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice care nu se pot întreține și gospodări singure și programe de consiliere și susținere a persoanelor infectate HIV / bolnave SIDA. În parteneriat cu autoritățile publice locale, asociația organizează anual un simpozion de creație artistică sub egida pictorului șvab Stefan Jäger și un eveniment de teatru muzical experimental pentru copii cu ocazia zilei internaționale a copilului (“Parcul cu Povești”).

 

Serviciile sociale sunt acreditate de Ministerul Muncii și susținute financiar de asociația Blythswood Care (Marea Britanie), din activitățile comerciale ale asociației (vezi magazinele Blythswood) și de către autoritățile publice locale.

DSC_1467
DSC_6985
DSC_6460
DSC_6912
_DSC4904
_DSC4916
_DSC4911
_DSC4924
_DSC4923
bottom of page