Misiunea Centrului de zi pentru copii de clasele I-IV din familii în dificultate (Talita Kum 1) este prevenirea separării copilului de familia sa. Serviciul funcționează din anul 2001, în orașul Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 132, judeţul Timiş, și este acreditat conform legii, cu licența de funcționare nr. 1956 din 24.06.2016.

 

Serviciul răspunde unei nevoi locale de asistenţă socio-educativă. În Jimbolia, mulți copii de şcoală primară din familii în dificultate, cu precădere de etnie rromă (dar nu numai), sunt lipsiți de suportul material şi educaţional necesar pentru a începe şi a-și continua educația primară obligatorie. Fără o intervenţie instituțională consistentă şi susţinută în acest sens există riscul de abandon şcolar, mariaj prematur, imigraţie, muncă neînregistrată şi delicvenţă juvenilă.

Talita Kum 1

Celor 35-40 copii de clasele I-IV din familii în dificultate din orașul Jimbolia care au accesat acest serviciu asociația le oferă:

 • două mese gătite în fiecare zi, respectiv două feluri de mâncare la prânz și o cină;

 • suport educaţional în vederea pregătirii temelor pentru a doua zi, inclusiv servicii de recuperare ale întârzierilor datorate neparticipării într-o formă de învăţământ preşcolară;

 • stimularea creativităţii în cadrul unor ateliere de lucru (dans, desen, pictură, ceramică, teatru de păpuși);

 • activităţi recreative (jocuri colective și sportive, lectură, audiții muzicale, teatru de păpuși);

 • sesiuni de informare și consiliere (psihologică, juridică);

 • una sau două zile pe săptămână dedicate igienei corporale (duş, deparazitare, îngrijire a părului, mâinilor, pielii, etc);

 • îngrijire medicală (cel puțin o întâlnire pe an cu un medic de familie) și stomatologică (tratament dentar de bază constând în extracții, detartraje, fluorizări, exereză, obturație canal, tratament carie și gangrenă);

 • evaluări psihologice (exerciții și jocuri pentru creșterea încrederii de sine, lucru în echipă, seminarii privind consumul de substanțe care crează dependență, etc.);

 • o tabără de vară de 7-8 zile, excursii de scurtă durată, petreceri cu ocazia zilelor de naștere, etc

Criteriile de selecție a persoanelor asistate sunt:

 • economice (venituri mici)

 • socio-locative (locuinţă improprie, insalubră, supraaglomerată)

 • educaţionale (risc de neînscriere în clasa I şi abandon şcolar)

 • familiale (familii numeroase, monoparentale)

 • psiho-afective (risc de abuz fizic, psihic, sexual, și neglijenţă)

 

Programul zilnic:

12:00-12:30 sosirea copiilor

12:30-13:30 masa de prânz

13:30-14:00 activităţi gospodăreşti

14:00-16:00 activităţi instructiv-educative

16:00-16:30 activităţi recreative

16:30-17:30 activităţi creative

17:30-18:00 masa de seară

 

În perioada 2013-2014, asociația a beneficiat de o finanțare nerambursabilă prin Ministerul Muncii în valoare totală (la final) de 959.448,99 lei, conform Ordinului 496/2013 și Contractului de finanțare 4613/2013, pentru renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea Centrului de zi pentru copii de clasele I-IV din familii în dificultate.

Serviciul este oferit gratuit copiilor care întrunesc condițiile de selecție de mai sus, și beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii 34/1998. 

Semenic 2016

Transforming lives through Christian care for body and soul

​© 2019 by Blythswood Romania 

All rights reserved